SİRKULER_20_269

06/04 2020

Sirkuler_20_269

Kısa Konu: RO-RO Gümrüklerinde U-NET İşlemlerinin Yapılması ve NCTS Uygulamasında Yapılan Diğer Düzenlemeler

Konu:

NCTS Uygulaması üzerinde; RO-RO türü taşımacılık kapsamı işlemler ile yurtdışından kara sınır kapıları üzerinden Türkiye'ye giriş yapacak araçların ulaştırma belgelerine ilişkin işlemlerin söz konusu uygulama dahilinde sistem üzerinden yapılabilmesi, transit beyannamelerinde müzekkere kapsamı işlemlerin elektronik ortamda yürütülebilmesi, şoför bilgisi ile transit beyannamesi üzerinde yer alan plaka bilgilerinin irtibat servisi personelince (İS profili) düzeltilebilmesi hususlarına yönelik olarak sistem üzerinde düzenleme yapılmış olup, söz konusu işlemlerin nasıl yapılacağı ve iş akışlarının nasıl olacağına dair bilgilendirme yazısı eklidir.

Kaynak: GGM

İndir