SİRKULER_21_518

15/07 2021

Sirkuler_21_518

Kısa Konu: Puro ve sigarillolarda nisbi ÖTV oranı değişikliği

Konu:

Puro ve sigarilloda  nisbi ÖTV oranı yüzde 80'den yüzde 45'e düşürüldü. Yeni oranlar 15.07.2021'den itibaren geçerli olacak. ÖTV oranı değişen GTİP ve madde tanımları aşağıdaki gibidir.

2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar

2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar

2402.10.00.00.19 Sigarillolar

2402.90.00.00.00 Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4298)


Kaynak: 15 Temmuz 2021 Tarihli ve 31542 Sayılı Resmî Gazete

İndir