SİRKULER_20_452

22/05 2020

Sirkuler_20_452

Kısa Konu: PT Elegant Textile Industry ve PT Sunrise Bumi Textiles firmaları için damping vergisi: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/9)

Konu:

Endonezya Cumhuriyeti’nde mukim PT Elegant Textile Industry ve PT Sunrise Bumi Textiles firmalarından gerçekleşen 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91 gümrük tarife alt pozisyonları hariç), 55.10 (5510.20 gümrük tarife alt pozisyonu hariç) ve 55.11 gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” ithalatına yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanmış ve aşağıda belirtilen oranlarda dampinge karşı vergi yürürlüğe girmiştir.

55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91 gümrük tarife alt pozisyonları hariç), 55.10 (5510.20 gümrük tarife alt pozisyonu hariç) ve 55.11 gümrük tarife pozisyonları 

PT Elegant Textile Industry için CİF bedelin % 3,62'si

PT Sunrise Bumi Textiles için  CİF bedelin  % 5,03'ü

İlgili Tebliğ için tıklayınız.Kaynak: 22 Mayıs 2020 Tarihli ve 31134 Sayılı Resmi Gazete

İndir