4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 15481 Sayılı Karar’da 15.03.2022 tarihinde önemli değişiklikler yapıldı. Aşağıda dokuz maddede özetlediğimiz söz konusu değişiklikler 01.05.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

  • Posta ve hızlı 4argo yoluyla gelen ve kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen eşyanın daha önce hem tüzel kişiler hem de gerçek kişiler tarafından tek ve maktu vergi ödenmek suretiyle ithal edilmesi mümkündü. Yapılan değişiklikle söz konusu muafiyet tüzel kişiler için kaldırılmış ve gerçek kişiler için 150 Avro’yla sınırlandırılmıştır. Bununla birlikte bu eşyalara uygulanacak olan vergi oranı yükseltilmiştir. Bu şekilde posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın ithalatı sınırlandırılmaya çalışılmıştır. Daha önce posta ve hızlı kargo yoluyla gelen ve kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen eşyanın AB ülkelerinden gelmesi halinde % 18, diğer ülkeler üzerinden gelmesi halinde ise 20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilmekteydi. Yapılan değişiklikle AB dışındaki ülkeler için uygulanan vergi oranı 30’a yükseltilmiştir. Bu şekilde posta ve hızlı kargo yoluyla kıymeti en fazla 150 AVRO olan eşyanın sadece gerçek kişiler tarafından ithaline izin verilecektir.
  • Bununla birlikte kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın AB ülkelerinden gelmesi halinde 18, diğer ülkeler üzerinden gelmesi halinde ise 30 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilmesi suretiyle posta ve hızlı kargo yoluyla gelmeye devam etmesine izin verilmiştir.
    Daha önce hem gerçek hem de tüzel kişiler tarafından kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen kitap ve basılı yayın ithalatı tek ve maktu vergi ödenmek suretiyle mümkün iken; yapılan değişiklikle birlikte tüzel kişilerin bu kolaylıktan faydalanmasına son verilmiş ve gerçek kişilerin 1500 Avro’ya kadar olan kitap ve basılı yayın ithalatında vergi oranı 0 olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan posta ve hızlı kargo yoluyla gönderilen ve kıymeti 150 Avro’yu geçmeyen kitap ve basılı yayın ithalatında hem gerçek hem de tüzel kişiler için gümrük vergileri muafiyeti devam etmektedir.
  • Daha önce posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir tüzel kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 22 Avro'yu geçmeyen eşyanın değeri üzerinden bu eşyaların AB ülkelerinden gelmesi halinde 18, diğer ülkeler üzerinden gelmesi halinde ise 20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilirken; yapılan değişiklikle birlikte bu eşyaların AB ülkelerinden gelmesi halinde 18, diğer ülkeler üzerinden gelmesi halinde ise 30 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecektir.
  • Yolcu beraberinde getirilen kişisel ve hediyelik eşyadan kıymeti yolcu başına 430 Avro’yu ( 15 yaşından küçük yolcular için 150 Avro) geçen ancak 1500 Avro’nun altında kalan eşya için, bu eşyaların AB ülkelerinden gelmesi halinde 18, diğer ülkeler üzerinden gelmesi halinde ise 30 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecektir.
  • Diplomatik eşya ile yolcu eşyası hariç olmak üzere posta ve hızlı kargo yoluyla gönderilen eşyalarda 30 kg üst sınırı korunmaktadır.
  • Daha önce milli savunma ve iç güvenlikle görevli kamu kurumları ile sermayesinin yarısından fazlası TSK Güçlendirme Vakıflarına ait olan şirketler tarafından yapılan ithalatlarda gümrük vergileri muafiyeti sağlanırken; yapılan değişiklikle söz konusu muafiyetin kapmasına Savunma Sanayi Başkanlığı da alınmış ve TSK Güçlendirme Vakıfların ait şirketlerde sermaye şartı yarısı veya daha fazlası olarak değiştirilmiştir.
  • Milli savunma ve iç güvenlikle görevli kurum ve kuruluşlar tarafından muafiyet kapsamında ithal edilen motorlu nakil vasıtalarının, serbest dolaşıma sokulmaları için ithalattan itibaren 10 yıl geçmesi ve gümrük vergilerinin ödenmesi şartı getirilmiştir. 10. yıl sonunda bu araçların vergiler ödenmeksizin serbest dolaşıma girmesi mümkündür.
  • İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı olarak gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilecek eşyaya “Yurtdışından ülkemize tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyaller” eklenmiştir. Ancak söz konusu biyolojik materyallerin Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış Tıbbi Laboratuvarlar ve Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri adına gönderilmesi gerekmektedir.