SİRKULER_21_616

08/09 2021

Sirkuler_21_616

Kısa Konu: Polyester Elyafta (5503.20) dampingin kısmen askıya alınmasına karar verildi

Konu:

5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “poliesterden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)” ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlerin  23 Eylül 2021'den itibaren kısmen askıya alınmasına karar verildi.

Dampinge karşı önlemlerin, polyester elyaf ithalatında korunma önlemi (ek mali yükümlülük) kadar olan kısmının korunma önlemi yürürlükte kaldığı sürece askıya alınmasına karar verilmiştir.

Gümrük idarelerince,  dampinge karşı önlemin polyester elyaf ithalatında korunma önleminden daha düşük veya eşit olması durumunda dampinge karşı önlem tahsil edilmeyecek. Dampinge karşı önlemin, polyester elyaf ithalatında korunma önleminden fazla olması durumunda dampinge karşı önlemin fazla olan kısmı tahsil edilecek.

Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Endonezya Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşeli ürünlerin ithalatında damping vergisi 23 Eylül 2021'den itibaren ek mali yükümlülük (0,060 ABD Doları/Kg) dikkate alınarak  kısmen askıya alınacak.

Ancak İthalatta kota ve tarife kontenjanı idaresine ilişkin tebliğler kapsamında ithal lisansı beyan edilmesi durumunda ise  dampinge karşı önlemin tamamı tahsil edilecek.

 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/44)

Kaynak: 08 Eylül 2021 Tarihli ve 31592 Sayılı Resmî Gazete

İndir