SİRKULER_20_853

13/11 2020

Sirkuler_20_853

Kısa Konu: Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3192)

Konu:

3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “Diğerleri” tanımı altında yer alan "polietilen tereftalat cips"  ithalinde 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilecek.

1.dönem : 0,060 ABD Doları/kg

2.dönem : 0,058 ABD Doları/kg

3.dönem : 0,056 ABD Doları/kg

Karar eki listede bulunan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın ek mali yükümlülükten muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açıldı. Tarife kontenjanı miktarı her bir dönemde toplam 10.926 ton olarak belirlendi. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 3.642 tonu geçmeyecek.

Ek mali yükümlülük uygulaması 13 Aralık 2020 tarihinde başlayacak.

İlgili Tebliğ ve Karar için;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201113-3.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201113-1.pdf
Kaynak: 13 Kasım 2020 Tarihli ve 31303 Sayılı Resmi Gazete

İndir