SİRKULER_20_655

28/07 2020

Sirkuler_20_655

Kısa Konu: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Konu:

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı.

Dağıtıcı lisansı sahibi şirketlerin birleşmesi durumunda, her bir bayi için lisans tadil bedeli yatırılmış olması koşuluyla, başka bir belge aranmaksızın bayilerin dağıtıcı tadili yapılabilecek.

Dağıtıcı lisansı sahipleri bayilik teşkilatını korumakla yükümlü olacak. Bayilik teşkilatının oluşturulamaması veya oluşturulduktan sonra korunamaması durumunda, dağıtıcı lisansı sahibinin bildirime gerek olmaksızın otuz gün içinde gerekli bayi sayısına ulaşması zorunlu olacak.

Bayilik lisansları, akaryakıt veya ihrakiye alt başlıkları altında verilecek. Atık madeni yağlardan üretilenler hariç olmak üzere, baz yağ üretilmesi sadece rafinerici lisansı kapsamında yapılabilecek

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200728-3.htm

Kaynak: 28 Temmuz 2020 Tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazete

İndir