SİRKULER_21_337

30/04 2021

Sirkuler_21_337

Kısa Konu: Petrol Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunlarında Değişiklik Yapıldı

Konu:

5015 sayılı Petrol Kanunu'nda bazı değişiklikler yapıldı.

Petrol Kanunu uyarınca dağıtıcı, ihrakiye teslimi ve bayilik lisansları ile Kurum tarafından belirlenen diğer lisans türlerine ilişkin olarak lisan başvurusu, lisans tadili veya lisans süresi uzatılmasına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için vadesi geçmiş SGK prim Borcu, idari para cezası ve vergi borcu bulunmadığına dair belge aranacak.

Dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan aldıkları akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satamayacak (1 Ocak 2022'den itibaren).
Kanun kapsamında yapılan talep veya işlemlerde, kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespiti durumunda lisansı iptal ediliyor. Bu kapsamda lisansı iptal edilenlere yeniden lisans verilmeyecek.

5307 sayılı Sıvılaştırılmış petrol Gazları ve Elektrik Piyasası Kanunu'nun 3. Maddesine bir ekleme yapıldı,

Dağıtıcı ve bayilik lisansları ile Kurum tarafından belirlenen diğer lisana türlerine ilişkin olarak lisans başvurusu tadile veya lisans süresi uzatılmasına ilişkin taleplerde vadesi geçmiş SGK prim borcu, idari para cezası borcu ve vergi borcu bulunmadığına dair belge aranacak.

Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlardan Vergi Usul Kanunu kapsamında istenen teminatlar verilinceye kadar piyasa faaliyeti durdurulacak. Bu süre zarfından ilgili tesis başka kişilerce işletilemeyecek.

Kaynak: 30 Nisan 2021 Tarihli ve 31470 Sayılı Resmi Gazete

İndir