Kambiyo mevzuatına göre peşin döviz karşılığında ihracatın 24 ay içinde gerçekleştirilmesi zorunludur. Ancak konuya ilişkin Merkez Bankası Genelgesinde ihracatçıların lehine bir düzenlemeye gidilerek bu sürenin uzatılabilmesi olanağı getirildi. 30.09.2021 tarihli değişikliğe göre belirtilen sürede ihracatı gerçekleştiremeyecek olan ihracatçılar mücbir sebep ve haklı durum hallerinin varlığını gerekçe gösterip belgelendirebilirlerse ilgili bankalardan 1 yıla kadar ek süre talep edebilecekler. Mücbir sebep veya haklı durumun devam etmesi durumunda ise yapılacak işleme  Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karar verilecek. 

Mücbir sebep kabul edilebilecek haller ise şöyledir.

a) İthalatçı veya ihracatçı firmanın infisahı, iflası, konkordato ilan etmesi veya faaliyetlerini daimi olarak tatil etmesi, firma hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmesi, şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,

b) Grev, lokavt ve avarya hali,

c) İhracatçı veya ithalatçı memleket resmi makamlarının karar ve işlemleri ya da muhabir bankaların muameleleri dolayısıyla hesapların kapatılmasının imkânsız hale gelmesi,

ç) Tabii afet, harp ve abluka hali,

d) Malların kaybı, hasara uğraması veya imha edilmesi,

e) İhtilaf nedeniyle dava açılması veya tahkime başvurulması.

Belirtilen mücbir sebepler Türkiye veya ithalatçı ülke makamlarından veya duruma göre sigorta şirketleri, uluslararası gözetim şirketlerinden alınmış belgelerle tevsik edilmelidir. Mücbir sebep halleri ile ilgili olarak yurtdışından temin edilecek belgelerin dış temsilciliklerimizce veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdik Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olması gerekmektedir.

 İlgili sirkülere tıklayınız.