SİRKULER_21_159

19/02 2021

Sirkuler_21_159

Kısa Konu: Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (Akaryakıt Ürünleri)

Konu:

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 20/2/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.

Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: GİB

İndir