SİRKULER_20_656

29/07 2020

Sirkuler_20_656

Kısa Konu: Oyuncak İhtisas Uygulamasında değişiklik (Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 168)

Konu:

9503.00.49.00.00, 9503.00.81.00.00 ve 9503.00.95.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarındaki eşyadan, deniz veya havuzda kullanılan şişme eşya ve oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemleri Antalya Gümrük Müdürlüğünden yapılabilecek.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200729-4.htm

Kaynak: 29 Temmuz 2020 Tarihli ve 31200 Sayılı Resmi Gazete

İndir