SİRKULER_21_330

27/04 2021

Sirkuler_21_330

Kısa Konu: ÖTV Kanunu eki III sayılı listenin B Cetveli kapsamı tütün mamullerinin ÖTV hesaplaması

Konu:

ÖTV Kanunu eki III sayılı listenin B Cetveli kapsamı tütün mamullerinin ÖTV hesaplamasında;

nispi vergi tutarının hesaplanabilmesi için, halihazırda BİLGE Sisteminde "Algılama birimi 3" kutusuna "ithal edilen eşyanın perakende satış fiyatının toplamı ile CIF tutarı, yurtdışı harcamalar, gümrük vergisi ve yurtiçi harcamaların toplamı arasındaki fark" girilmekte olup bu bilgi yerine sadece ithal edilen eşyanın perakende satış fiyatının toplamının beyan edilmesi yönünde değişiklik yapılmıştır.

Konuya ilişkin yazı eklidir.

Kaynak: GGM

İndir