SİRKULER_21_297

09/04 2021

Sirkuler_21_297

Kısa Konu: Orman Tomruklarının ihracı h.

Konu:

4403 tarife pozisyonundaki orman ağacı tomruklarının  ihracına İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2006/7)  gereğince İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması  suretiyle izin verilmektedir.

Ancak konuya ilişkin Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda ;

yurtiçi arzın yeterli olmaması ve ormancılık politikalarımıza uygun olmaması nedeniyle 4403 GTİP kodu altında yer alan;

- Her türlü orman ağaçlarına ait maden direk ihracatına,

- Her türlü orman ağaçlarına ait tel direklerin emprenye edilmeden ihracatına,

- Her türlü orman ağaçlarına ait kağıtlık odun ihracatına,

- Her türlü orman ağaçlarına ait sanayi odunu ihracatına,

söz konusu tebliğ kapsamında Orman Genel Müdürlüğünce izin verilmeyeceği bildirilmiştir.

http://www.oaib.gov.tr/tr/bulten-2021-3640.html

Kaynak: OAİB

İndir