SİRKULER_20_345

21/04 2020

Sirkuler_20_345

Kısa Konu: ÖNEMLİ: Tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı ve benzeri ürünlerde ilave gümrük vergisi oranları değiştirildi

Konu:

Tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı ve benzeri ürünlerde uygulanan ilave gümrük vergisi oranları değiştirildi. 

Çoğu ürünün İGV oranları arttırıldı.

Yeni oranlar 30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanacak.

Kararın geçici maddesi gereği ;

21 Nisan 2020'den  önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın  ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin 21 Mayıs'a kadar tescili halinde eski oranlar uygulanacak.

İlgili Karar için;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200421-1.pdf


Kaynak: 21 Nisan 2020 Tarihli ve 31106 Sayılı Resmi Gazete

İndir