SİRKULER_20_346

21/04 2020

Sirkuler_20_346

Kısa Konu: ÖNEMLİ: Sanayi ürünlerine uygulanan ilave gümrük vergisi oranlarında değişiklik

Konu:

Sanayi ürünlerine uygulanan  ilave gümrük vergisi oranları değiştirildi. 

Çoğu ürünün İGV oranları arttırıldı.

Yeni oranlar 30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanacak.

Kararın geçici maddesi gereği ;

21 Nisan 2020'den  önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın  ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin 21 Mayıs'a kadar tescili halinde eski oranlar uygulanacak.

İlgili Karar için;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200421-2.pdf

Kaynak: 21 Nisan 2020 Tarihli ve 31106 Sayılı Resmi Gazete

İndir