SİRKULER_20_571

26/06 2020

Sirkuler_20_571

Kısa Konu: ÖNEMLİ: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/14)

Konu:

 İspanya Krallığı, İtalyan Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan muhtelif gümrük tarife istatistik pozisyonlarında tanımlı “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ile 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 gümrük tarife pozisyonlarında tanımlı “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmıştır.

İtalya, İspanya ve Almanya menşeli/çıkışlı 54.07 GTP altında kayıtlı “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ithalatının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/3) çerçevesinde; 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’lerinde tanımlı “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatının ise İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2019/4) çerçevesinde ÇHC menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlemlerle aynı şekil ve oranlarda teminata bağlanmasına karar verilmiştir.

Dampinge karşı vergi oranları;

5407 için CİF %  21,13 ve CİF  %  70.44 

55.13, 55.14, 55.15, 55.16 için CİF %  44

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/14)


Kaynak: 26 Haziran 2020 Tarihli ve 31167 Sayılı Resmi Gazete

İndir