SİRKULER_19_778

15/12 2019

Sirkuler_19_778

Kısa Konu: Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Konu:

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle;

- kütle (ağırlık) ölçüleri

-akaryakıt sayaçları

- demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlar

yönetmelik kapsamından çıkarıldı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191215-10.htm

Kaynak: 15 Aralık 2019 Tarihli ve 30979 Sayılı Resmi Gazete

İndir