SİRKULER_20_081

13/02 2020

Sirkuler_20_081

Kısa Konu: Nükleer İhracat Kontrolü Yönetmeliği

Konu:

Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi amacıyla, nükleer alanda kullanılmak üzere özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen ve ilgili teknoloji ile nükleer çift kullanımlı madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen ve ilgili teknolojinin ihracatına izin verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen  Nükleer İhracat Kontrolü Yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından belirlenecek Nükleer Transfer Uyarı Listesi ile Nükleer Çift Kullanım Listesi Kurumun resmî internet sitesinde yayımlanacak. 

Nükleer Transfer Uyarı Listesi ile Nükleer Çift Kullanım Listesinde yer alan eşyanın herhangi bir alıcı ülkeye yapılacak barışçıl amaçlı ihracatında Kurumdan nükleer ihracat izni alınması gerekecek.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200213-3.htmKaynak: 13 Şubat 2020 Tarihli ve 31038 Sayılı Resmi Gazete

İndir