SİRKULER_20_658

30/07 2020

Sirkuler_20_658

Kısa Konu: Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Konu:

CITES Tebliği'nde bazı değişiklikler yapıldı.Tebliğ kapsamı türlerin ithalatında, ihracatında ve yeniden ihracatında;

Ek I-A, Ek II-A ve Ek III-A sayılı listelerde yer alan bir türe ait örnek için Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden 

Ek I-B, Ek II-B ve Ek III-B sayılı listelerde yer alan bir türe ait örnek için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğünden,

CITES Belgesi alınacak.

Ayrıca Ek I-A, Ek II-A , Ek III-A, Ek I-B, Ek II-B ve Ek III-B listeleri güncellendi.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200730-6.htm

Kaynak: 30 Temmuz 2020 Tarihli ve 31201 Sayılı Resmi Gazete

İndir