Müşteri Haklarını Koruma Kurulu

Müşteri Hakları Koruma Kurulu Önerileri

Öneriler arasında arama yapabilirsiniz.

Tarih : 01-03-2018

Sayın Müşterilerimiz ve STK Temsilcileri, 

Rekabet Hukuku ve Meslek Birliklerinin İşleyişi  Hakkındaki MHKK  bilgilendirme yazısını ekte bilgilerinize sunarız.

 

Rekabet Hukuku ve Meslek Birliklerinin İşleyişi Hakkındaki MHKK yorumu Ref: 01032018-38

Tarih : 19-02-2018

Sayın Müşterilerimiz ve STK Temsilcileri, 

Bazı Yanlış , Eksik Bilinen Konular Hakkındaki MHKK bilgilendirme yazısını ekte bilgilerinize sunarız. 

Bazı Yanlış , Eksik Bilinen Konular Hakkındaki MHKK yorumu Ref: 19022018-37

Tarih : 12-02-2018

Sayın Müşterilerimiz ve STK Temsilcileri, 

Depo Ordino ve Mesai Maaliyetleri Hakkındaki MHKK bilgilendirme yazısını ekte bilgilerinize sunarız. 

Depo Ordino ve Mesai Maaliyetleri Hakkındaki MHKK yorumu Ref: 12022018-36

Tarih : 07-02-2018

Sayın Müşterilerimiz ve STK Temsilcileri, 

Yatırım ortamının iyileştirilmesini öngören tasarı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kurulumuzun tasarı hakkındaki bilgilendirme yazısını ekte bilgilerinize sunarız. 

Yatırım Ortamının İyileştirilmesini Öngören Tasarı Hakkındaki MHKK Yorumu Ref: 07022018-35

Tarih : 05-02-2018

Sayın Müşterilerimiz ve STK Temsilcileri, 

İpek yolu Türkiye'yi Lojistik Üs Yapar mı? konulu bilgilendirme yazımızı ekte bilgilerinize sunarız. 

İpek yolu Türkiye'yi Lojistik Üs Yapar mı? Ref: 02052018-34

Tarih : 01-02-2018

Sayın Müşterilerimiz ve STK Temsilcileri, 

Acentelerin Faaliyet Kontrolü Hakkındaki Düşüncelerimizi ekte bilgilerinize sunarız. 

Acentelerin Faaliyet Kontrolü Hakkındaki Düşüncelerimiz Ref: 01022018-33

Tarih : 30-01-2018

Sayın Müşterilerimiz ve STK Temsilcileri, 

Şirketlerde Sürdürülebilirlik Engelleyici Risk Düşünceleri ile ilgili yorumlarımızı  ekte bilgilerinize sunarız. 

Şirketlerde Sürdürülebilirlik Engelleyici Risk Düşünceleri Ref: 30012018-32

Tarih : 23-01-2018

Sayın Müşterilerimiz ve STK Temsilcileri,   


Gemi Acente Faturaları ile ilgili yorumlarımızı ekte bilgilerinize sunarız.


Gemi Acente Fatura Yorumları 

Gemi Acentesi-1

Gemi Acentesi-1


Gemi Acente Fatura Yorumları Ref: 23012018-31

Tarih : 20-01-2018

Sayın Müşterilerimiz ve STK Temsilcileri, 

17.01.2018 tarihinde İstanbul Barosu Genel Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve başkanlığını UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin ’in yaptığı “Lojistikte Son Gelişmeler” paneli gözlemci raporumuzu ekte bilgilerinize sunarız. 

Lojistikte Son Gelişmeler Paneli Gözlemci Raporumuz Ref: 19012018-30

Tarih : 15-01-2018

Sayın Müşterilerimiz ve STK Temsilcileri, 

Yayınlarımız, büyük bölümü ile, hukuksal görüşler içermektedir. Açmak istediğiniz davalarda kullanabilir, avukatlarınız ile de paylaşabilirsiniz. Avukatlarınız mahkeme dilekçesi yazarken bu görüşlerden kanun veya yönetmelik maddelerinden faydalanabilirler. Bir süre sonra bazı acentelere açılmış hukuksal dava örneklerini de paylaşıyor olacağız. Bu yayınlar ayrıca bazı acentelere hukuksal davalara hazırlık yapmaları, zorla haksız rekabet suçu ile aldıkları bu ücretleri hukuk karşısında savunabilmeleri için bizlerin iddialarını açıklamaktadır. Tavsiye ederiz ki, bu iddialara karşı verebilecek cevapların hazırlığını şimdiden yapsınlar. Sonuçta uluslararası vasıtalara, taşıyıcı şirketlere hizmet veren kuruluşlardır, hiç bir şekilde hazırlıksız yakalanmalarını istemeyiz. İddialara karşı savunma tedbirleri oluşturmak için hukukçularını çalıştırsınlar. Çünkü bizim bazı şirketlerimizde, dostlarımız da onların arasında, ama ekmeğimizi sizin gibi dış ticaret yapan firmalardan kazanıyor ve dolayısıyla haklarınızı savunmayı görev telakki ediyoruz. Sizler uluslararası oyuncular olarak rekabette geri düşerseniz, uluslararası ticareti boş verip içerde müteahhitlik yapıp dış ticaretle ilgilenmezseniz, sizler kepenkleri kaparsanız, yani sizler olmazsanız, ne onlar kalır ne bizler… Keşke haklı görülebilseler. Kendi kendimize mahkeme açarak bunları yasalmış gibi göstermek veya anlaşmalı dava ile bu konuyu kazanmış gibi olmak bizim etiklik anlayışımıza uymazdı...

Dürüstlüğün örnek alınabildiği bereketli bir ticari hayat dileğiyle... 


Uzun süredir aranan ordino limanda bulundu. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Konteyner Takip Kolaylaştırma Yönetmeliği 

Gemi Acente Faturası Örnekleri 

Ulaştırma Bakanlığı Gemi Acenteleri Yönetmeliği 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ 

Ordino Tanımı Resmi Gazete Sayfası 


Aranan Bukalemun Ordino Limanda Bulundu Ref: 15012018-29

Tarih : 12-01-2018

Sayın Müşterilerimiz ve STK Temsilcileri, 

Dün, 11.01.2018 tarihinde, eski ismi ile Uluslararası Taşıma İşleri Komisyoncuları ve Acentaları Derneği olan UTIKAD (yeni ismi ile Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği) bir bildiri yayınlayarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün Milli Havayollarımıza ve UTIKAD' a yazdığı yük teslim talimat formu (ordino) için konşimento başına, Dış Ticaret Firmalarımızın mağduriyetini engellemek amaçlı 150 TL ile sınırlandırıldığını belirtti... Yurt içi hava kargo taşımaları veya ihracat yüklerinizde hava kargo acentaları taşıyıcıya hazırladıkları yükü bu milli taşımacılara verirken milli taşıyıcıdan böyle bir ücret isteyecekler herhalde... 

1- Yani yurt içinde İstanbul'dan İzmir'e kargo gönderirken veya kargonuzu alırken 150 TL ile sınırlandırılmış yıllık bazda artacak bir ücret ödeyecek veya 

2- Milli yani Türk Bayraklı bir havayoluna acenteniz tarafından hazırlanan yükün taşıyıcıya tesliminde acente onlardan 150 TL yük teslim talimat formu (ordino ) ücreti alacak Milli Taşımacı da konişmentoyu buna göre düzenleyecek. 

3- Kurye şirketleri de buna sarılacaklar gönderdiğiniz işlem başına 150 TL yük teslim talimat formu waybill parası isteyebilecekler. "Ne yapalım bakanlık istedi" diyebilecekler. Size yazıyı da delil olarak ibraz edecekler. Her ne kadar mantıklı olmasa, rekabete aykırı da olsa bu isteyebilecekleri bir sevk talimatınıza ek teslimi şu şekilde yapacaksın emrinizin ücreti herhalde... 

Tabii sizlere sanki yurt dışından gelen yükler için olduğu beyan edilecektir. Ama inanması çok zor. Çünkü yurt dışından zaten uçarak gelen yükün hava taşıma güvenliği bitmiştir. (sht 17.6 ) hava ile taşınacak yüklerde acentaların ECAC'a göre havayolu taşıma güvenliği için hazırlanmış bir yönetmeliktir, ihraç yük amaçlıdır ve sadece milli bayraklı hava yollarımız değil tüm hava yollarına acentelik yapacak firmaları kapsar. Bu sebeple, ihraç taşımalarda diye anlıyoruz bu yazıyı... 

SHY -6A ise uluslararası taşıma kurallarını esas alarak sadece yurt içi taşımalarda düzenleme yapmış bir yönetmeliktir, Milli Havayollarımızın çalışma şart ve şekillerini belirler. Bu sebeple de ilgili yazı yurt içinde örneğin Trabzon-İstanbul arası taşımada kullanılabilir belki. Çünkü uluslararası taşımalar uluslararası anlaşmalara ve bunlara uygun düzenlenmiş kanunlarımızla yönetilir.

Sonuçta Bakanlığımızın yazısıdır, Milli hava yollarımız ve onlara acentelik yapan şirketler uymak durumundadır.

Biz ilgili yazıyı okuyunca bunları anladık, bu konuda tabii ki açıklık getirilmesi karmasa haline gelmemesi gerekir, ama geleceğini de öngörmekteyiz.

Yük Teslim Talimat Formu ( Ordino ) Bilgilendirmesi Ref:12012018-28

Tarih : 11-01-2018

Sayın Müşterilerimiz ve STK Temsilcileri, 

Sizlere şu ana kadar genel taşımacılık kanunları ile taşıyan, taşıtan (gönderen), gönderilen (alıcı) gibi unsurlar ve bunlara ilişkin milletlerarası anlaşmalar, ülkemiz çatı kanunları hakkında bilgilendirmeler yapmıştık. 

Milletlerarası sözleşmelerin ortak amaçlarından biri ; TAŞIYICILARIN üstün ekonomik durumlarından yararlanıp yükleri ile ilgili tarafları SÖMÜRMESİ ihtimalinin önüne geçilmek istemidir...

Ülkemiz de kanunlarını bu maksada uygun olarak düzenlemiştir. Tabii ki, taşımacılık ana hatları ile deniz, hava, kara, demir yolu ve bunların kombinesi gibi ayrı nitelendirmelere haizdir. Çünkü bazıları desteklenmektedir ve kolaylaştırmalara ihtiyaç vardır.

Taşımacılıkla alakalı genel konulardan yaptığımız bildirimler genel haklarınızı bildirmek amaclıydı. Şimdi ise daha spesifik olarak şekillere göre anlatıma geçeceğiz.

Başlangıç konumuz ;  "Deniz Taşımacılığı"

Ülke hukukumuz geri kalmıştır diye düşünmemeniz için Türk Ticaret Kanunumuzun Avrupa Birliği uyumu çerçevesinde Alman Ticaret Kanunu ile uyarlandığını, 2012'de devreye girdiğini belirtmiştik. Son derece yeterli ve düşünülerek hazırlanmış Avrupai bir Ticaret Kanunumuz var.

Ulaştırma Bakanlığımız da, bu yeni Ticaret Kanunu'na göre düzenlemelerini yaparak 5 mart 2012 tarihinde 28224 sayılı Resmi Gazete ile GEMİ ACENTALARI HAKKINDA YÖNETMELİK yayınlamıştır. Bu yönetmelik öncesinde de yine aynı acentaların taşıyıcıyı temsil ederken, temsil ettikleri gemi, gemi kaptanı, donatan, kiralayan, deniz taşıt ve araçlarının sahibi gibi taşıyandan almaları gereken ÜCRETLER ile bu hizmetlerini tanımlamış ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ITG; 2008/1 sayılı Tebliğ ile 10 mart 2008 /26812  sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Bunlar çok açık belirleyici belgelerdir.

İlgili Yönetmelik ve Tebliğ ile "TAŞIYAN"dan almaları gereken ücretleri, bazı acentalar, sizlerden de almaktadır. Alım şekilleri de Haksız Rekabet fiillerine dayanan zorlamalar ve itirazların engellenmesi ile olmaktadır. 

MHKK olarak bizim düşüncemiz, önce hukuk yolunda sonuçları alıp ondan sonra ilgili Bakanlık Genel Müdürlükleri'nde uygulama istemekti. Çünkü bazı acentalar başka yollar ve isimler yaratarak bu ücretleri sizden almaya devam edecek çareler bulacaklardı. Bildiğiniz gibi, acenteler isim değiştirip kanunlarda bulunmayan bir tabir olan "biz organizatörüz"  demek için Ulaştırma Bakanlığı'nda ayrı bir yönetmelik çıkartma peşindeler. Çünkü acenta olarak bu ücretleri sizlerden alamayacaklarını erken farkettiler (zaten biliyorlardı). Şimdi isimlerini değiştirip "organizatör" yapıp bu paraları almaya devam etme çabasındalar. 

Bu nedenle, artık biz de taktik değiştirme kararı aldık.  Artık hukuksal davalar devam ederken bir de konuları ilgili Bakanlık ve makamlara şikayet etmek gerektiğini ve tüketici olarak Bakanlığın sizin derdinizi anlayabilmesini sağlamanız gereklidir. Çünkü Bakanlık şimdiye kadar hep onları dinledi sizleri dinlemeyip "duyumlara göre rahatsızlık varmış" dedi. Bu rahatsızlığı firmaların ismini değiştirirsek çözeriz diye düşündü ya da "fiyatlarına bir tarife getirelim de rahatsızlık olmasın" dedi. Ama bunlar kanunlara göre alıcılar veya göndericiler tarafından  hiç alınmaması gereken ücretler diye düşünmedi. Çünkü zorla alındığına inanmadılar. olamaz dediler . sizler hakkınızı  aramazsanız  mutlu ve memnunsunuz demektir. ama sızlanıyorsanız da hafif bir makyaj ile düzeltilir diye düşünülür tabii olarak...

Sizlerden alınan bu ekstra ücretler ülke ekonomisine girmiyor, yine görünmeyen muameleler kısmından yurt dışına transfer ediliyor. Taşıyana acentalık ve hizmet faturası da düzenleyen bazı acentalar çifte faturalama yapıyor. Hem sizden alıyor, hem taşıyandan alıyor. Aslında iki mağdur taraf var; hem alan gönderen olarak sizler, hem de taşıyan nakliyeciler ki onlara da Türkiye'deki kanunlara göre bu ücretler alınmak zorunda deniyor. Onlar da zaten navlunu oluşturan maliyetlerinde varış acentası maliyetini ekleyerek navlun belirliyor. Navlununuz zaten yüksek, bunu ayrıca bir de lokal acentaya ayrıca üstünüze hiç düşmeyen masraflar ödeyerek iki katına mal ediyorsunuz.

Ülke kanunları böyle diyenler, şimdiye kadar hayali lafları gerçek göstermeye çalışmaktan başka bir kanun maddesi gösteremedi zaten. Çünkü olar da biliyorlar kanunsuz hareket ettiklerini ve kendilerine Ulaştırma Bakanlığı 'mızda bir hayali zemin oluşturmaya çalışıyorlar. 

Yukarıda bahsi geçen Resmi Gazeteleri okuyun, eğer deniz yolu ile gelen mallarınızda size çıkartılan acenta faturasını haksız ve yanlış olarak görüyorsanız ve bu haksızlık Yönetmeliğin 11.md.'sinde yazan yasaklar ise Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün ilgi alanına girmektedir. Şikayetinizi oraya bildirebilirsiniz.

Haksızlığa 12 .md.'de yazan yasaklar sebebi ile uğramış iseniz de,  Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün ilgi alanına girmektedir, oraya bildirebilirsiniz. Çünkü yönetmelikte bu şekilde açıklanmış. 

Ekte bazı mükelleflerin uğradığı haksızlık karşısında bizim KEP ile Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'ne gönderdiğimiz dilekçeyi görebilirsiniz. Örnekleri okuyup kendi işlemlerinize göre de düzenleyebilirsiniz, biz biraz genel yazmak durumundaydık.

Gemi Acenteleri İle İlgili Bilgilendirme Ref: 11012018-27