Müşteri Çalışma Portalı  (MÇP) vasıtası ile 

İstenilen şekil ve formatta rapor oluşturabilme imkânı