UGM bünyesinde, müşterilerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, müşterilerimize beklentilerinin üzerinde hizmet sunabilmek, hizmet ve servislerimizi müşteri ihtiyaçlar ve beklentileri doğrultusunda geliştirmek ve profesyonel bir ilişki içerisinde müşterilerimizin düşünce, eleştiri ve beklentilerini kararlarımıza dahil edebilmek maksadıyla bu komite kurulmuştur.