“Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı’ndan oluşan Ünsped Müşavirler Kurulu; mevzuatla ilgili konuların görüşülerek karara bağlanmasını, mevzuat yorumuyla sonuçlanamayacak konuların aydınlatılması için Kamu kurumları nezdinde başvuru yapılmasını ve güncel mevzuat gelişmeleri hakkında kurul üyelerinin bilgilendirilmesini sağlamaktadır.”