08.12.2017 tarihinde Altınbaş Üniversitesi ile Ünsped Gümrük Müşavirliği arasında Marka Ders Protokolü imzalanmıştı. Protokolün amacı; ders çerçevesinde öğrencilerin iş dünyasında çalışan kişilerle olan iletişimini sağlayarak onlara geniş bir perspektif sağlamak, ayrıca üniversite-sanayi işbirliğini kurumsallaştırarak eğitim kalitesini artırmakken, Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları (Custom Regulation and Operations) adlı marka ders projesinin amacı ise; Altınbaş Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nde okuyan öğrencilere gümrük mevzuatındaki kuralların uygulamasını ve kuralların oluşumunu, uluslararası mevzuatın, iç mevzuata yansıması ile gümrük işlemlerinin uygulama ve denetimi konularında bilgilendirmeyi hedeflemekti.

29 ocak 2018 'de başlayan, üniversite öğrencilerinin geniş bir vizyona sahip olmaları, yeni imkanlar yakalamaları, teori ile uygulamayı bir arada görebilmeleri adına çok önemli bir fırsat oluşturan marka ders projesi kapsamındaki Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları dersinin vize sınavı 2 Nisan 2018 tarihinde UGM Genel Merkezi Manolya Toplantı salonunda, ilgili dersin eğitmenlerinden olan Yönetim Kurulu Üyemiz - Gümrük Müşaviri Sayın Mustafa SAĞDIÇ ile UGA Eğitim Uzmanımız - Öğretim Görevlisi Sayın Derya AYDIN'ın gözetimi altında gerçekleşti.