SİRKULER_20_659

31/07 2020

Sirkuler_20_659

Kısa Konu: Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2812) - Süs bitkileri ve çiçeklerin KDV oranı

Konu:

Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 6 no.lu faslında yer alan süs bitkileri ve çiçeklerin ( 6 no.lu faslın 0601.20.10.00.11, 0601.20.10.00.12, 0602.10, 0602.20, 0602.90.10.00.00, 0602.90.20.00.00, 0602.90.30.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar hariç)  KDV oranı yüzde 8 oldu. Uygulama 31 Aralık 2020 tarihine (bu tarih dahil) geçerli olacak.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731-4.pdf

Kaynak: 31 Temmuz 2020 Tarihli ve 31202 Sayılı Resmi Gazete

İndir