SİRKULER_20_271

07/04 2020

Sirkuler_20_271

Kısa Konu: Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7)

Konu:

0805.50.10.00.00  GTİPli "Taze limon (kurutulmuş hariç) "un ihracatında 31/8/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön izni aranacak.

7 Nisan 2020'den önce  tescil edilmiş beyannameler için izin gerekmiyor.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200407-5.htm


Kaynak: 07 Nisan 2020 Tarihli ve 31092 Sayılı Resmi Gazete

İndir