8 Ocak 2014 tarihinde faaliyete geçen Ünsped Kadın Girişimciler Kurulu kendilerine bu oluşumda destek olan Kurucu Başkanımız Haluk ÜNDEĞER Bey'e Kurulun çalışmaları konusunda Genel Merkezde bir brifing vermiştir. Uzun ve kısa dönem stratejilerinden bahseden Kurul Başkanı Fazilet PATIR Hanım Kurulun bu tarihe kadar yapmış olduğu faaliyetler ile ileriki tarihlerde planlanan sosyal ve gelişim projelerini aktarmıştır. Kurucu Başkanımız Haluk ÜNDEĞER Bey dönem önemliliklerine göre yapılan kısa süreli projelerin önemli olmasının yanı sıra uzun dönemde de kadın istihdamı ve etik politikanın yaygınlaştırılmasının Kurul vasıtası ve kadınlar marifeti ile gerçekleştirilmesinin öneminin altını çizmişlerdir. İlgili toplantıya Hissedarımız Yusuf Bulut ÖZTÜRK Bey ile şirket CFO' muz Celalettin GÜLERYÜZ Bey de iştirak etmişlerdir.