SİRKULER_21_209

11/03 2021

Sirkuler_21_209

Kısa Konu: Kolay İhracat Noktaları- Genelge 2021/8

Konu:

Gümrükler Genel Müdürlüğü izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem görecek ihracat beyannamelerinin muayene ve hat işlemlerine ilişkin 2021/8 sayılı Kolay İhracat Noktaları konulu 2021/8 sayılı Genelge'yi yayımladı.

Genelgede kağıtsız ihracat uygulamasıyla  birlikte   beyannamenin tescil edildiği gümrük idaresi ile gerekmesi halinde eşyanın fiziki olarak muayene edileceği gümrük idaresinin ayrıştırılabilmesinin mümkün hale geldiği ve nihai çıkış noktasının bir izinli gönderici tesisi olması kaydıyla  gümrük idaresine gelmeksizin açılan ihracat beyannameleri kapsamı eşyanın herhangi bir transit beyanı yahut mühür tatbiki gerekmeksizin firma tesisinden herhangi bir araçla gümrük idaresine uğramaksızın doğrudan farklı bir gümrük müdürlüğüne bağlı izinli gönderici tesisine gönderilebileceği ve akabinde yurtdışına sevk edilebileceği belirtilmektedir.

Daha önce sadece izinli  gönderici tesisinin bağlı olduğu gümrük idaresince tescil zorunluydu.

Eşyaya ilişkin ayniyet tespiti işlemlerinin yapılması gereken durumlarda gerekli işlemlerin gerçekleştirilerek ilgili gümrük idaresince yükümlüsüne verilmesi gereken ayniyet tespit tutanağının bir nüshası izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından eşyanın ihracatçısına ulaştırılacak.

Uygulama kapsamında tescil edilen ihracat beyannamesine ilişkin izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından yapılan hazır (hat) bildirim işleminden sonra, merkezi hat atamasına ilaveten beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğünce yapılan yerel risk analizine göre resen veya yükümlü talebine istinaden kırmızı hat yönlendirmesi yapılabilecek.

Kolay İhracat Noktaları- Genelge 2021/8

Kaynak: GGM

İndir