SİRKULER_20_260

03/04 2020

Sirkuler_20_260

Kısa Konu: KOBİ’ler için Yatırım ve İşletme Kredi Üst Limitinin Güncellenmesi Hakkında

Konu:

03.04.2020 tarih ve 31088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı : 2350) ile;

- Yatırım ve işletme kredi üst limiti KOBİ başına 300.000 TL’de 3 milyon TL’ye çıkarılmış,

- Kredilerin vadesi 48 aydan 60 aya uzatılmıştır.

KOBİ'lere sağlanacak finansman desteğine ilişkin başvuru, değerlendirme ve destekten faydalanma koşulları ile iş ve işlem akışı KOSGEB ve bankalar ile yapılacak protokollerle belirlenecektir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200403-10.pdf


Kaynak: 03 Nisan 2020 Tarihli ve 31088 Sayılı Resmi Gazete

İndir