SİRKULER_20_289

10/04 2020

Sirkuler_20_289

Kısa Konu: KKDF Transfer Bildirim Formları-Orantılı Dağıtım

Konu:

2018/4 sayılı Genelgenin "Beyannamede Ödeme Şekillerinin ve KKDF’nin Beyanı" başlıklı bölümünün ikinci maddesinde; " Eşyaya dair fatura bedelinin bir kısmının peşin ve bir kısmının vadeli olması halinde; faturaya ilişkin kalemlerin her birinde ödeme şekilleri, toplam ödeme tutarı içindeki oranına göre beyan edilir" hükmü bulunmaktadır.

Genel Müdürlüğün ekli yazısında bu kuralın  aynı fatura muhteviyatı bir antrepo beyannamesi eşyalar için tek bir serbest dolaşıma giriş beyannamesi sunulması yerine, ödeme şekillerinin KKDF’ye tabi olan ve olmayan eşyalara göre farklılaştırılarak iki (veya daha fazla) adet serbest dolaşıma giriş beyannamesinin sunulması yoluna gidilerek etkisizleştirildiğinin anlaşıldığı belirtilmektedir.

Yazıda  bedelinin bir kısmı "peşin" bir kısmı "vadeli" olan bir fatura muhteviyatı eşyalar için farklı serbest dolaşıma giriş beyannameleri sunulması halinde, aynı fatura kapsamı her beyanda ilgili Genelge hükmü doğrultusunda dağıtım prensibinin dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir.

Kaynak: GGM

İndir