Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Arif Kümbül Bey'in Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği yayını olan Gümrük & Ticaret Dergisi'nin 5. sayısında Gümrük Kanununun 234. Maddesinin üçüncü  fıkrasına ilişkin olarak "Uygulamada Sona Erdirilemeyen Tereddütler" başlıklı,  Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği yayını olan Ankara Gümrük Müşavirleri Dergisi'nin 10. sayısında da "İtirazların Karara Bağlanma Süresine ilişkin Olarak Uygulamada Yaşanan ve Yargı Kararlarına da Yansıyan Tereddütler" başlıklı makaleleri yayınlanmıştır. 

https://www.ugm.com.tr/uploads/files/GumrukTicaret.pdf

https://www.ugm.com.tr/uploads/files/AnkaraGumruk.pdf