SİRKULER_20_841

05/11 2020

Sirkuler_20_841

Kısa Konu: Kırmızı mercimek ve çerezlik olmayan ay çekirdeğinde vergi değişikliği

Konu:

0713.40.00.00.13 GTİPli kırmızı mercimeğin genel gümrük vergisi oranı yüzde 19.3'den yüzde 9'a düşürüldü.

Eski oran AB,EFTA, Faroe Adaları, Gürcistan, Malezya, Kosova, D-8 ve diğer ülkeler için yüzde 19.3

Venezuela için yüzde 15.4, Singapur için yüzde 9.6 idi.

Bosna Hersek (yüzde 0) ve G.Kore (yüzde 5.2) için oranda değişiklik yapılmadı.

Çerezlik olmayan ay çekirdeğinin ( 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİPli) genel gümrük vergisi oranı ise Singapur için yüzde 13.5'den yüzde 10.1'e; Venezuela için yüzde 27'den yüzde 3'e düşürüldü.

Ancak 8 ve 10 nolu dipnotlarda yapılan değişikliğe istinaden 1 Temmuz 2021'e kadar bu ürünlerden gümrük vergisi ve toplu konut fonu alınmayacak. 1 Temmuz 2021'den itibaren ise gümrük vergisi oranları ile birlikte 10 EUR/100kg/net (Bosna-Hersek, Kosova ve Singapur hariç) Toplu Konut Fonu uygulanacak.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201105-17.pdf

Kaynak: 05 Kasım 2020 Tarihli ve 31295 Sayılı Resmi Gazete

İndir