SİRKULER_21_641

14/09 2021

Sirkuler_21_641

Kısa Konu: Kereste - Tomruk İhracatında Kayıt Başvurularının elektronik ortamda yapılması hk.

Konu:

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de yapılan değişiklikler kapsamında;

• Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm.'yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTİP: 4407) (İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin

Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere)

• Orman Ağacı Tomrukları (GTİP: 4403) (19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ağaçların tomrukları

hariç olmak üzere) 

kayda bağlı mallar kapsamına alınmıştır. Bu ürünleri içeren her beyanname ve tüm rejim kodları için yapılan başvurular koordinatör olarak görevlendirilen Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylanmakta ve kayda alınmaktadır.

Söz konusu uygulamanın başvuru süreci elektronik ortama aktarılmış olup, 15 Eylül 2021 tarihi itibariyle  ekli linkte yer alan duyurudaki başvuru süreçlerinin  izlenmesi gerekmektedir. 

Başvuru süreci ve taahhütnameler için tıklayınız.


Kaynak: OAİB

İndir