SİRKULER_20_867

17/11 2020

Sirkuler_20_867

Kısa Konu: KDV Kanunu Geçici maddelerinde bazı süreler uzatıldı

Konu:

3065 sayılı KDV Kanunu'nun bazı geçici maddelerindeki süreler uzatıldı.

Tecil-terkin uygulamasından yararlanacak olan ihraç kayıtlı teslimlerde ihracat süresinin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında öngörülen sürelerin ( üç aylık ihracat süresi yerine) dikkate alınmasına olanak veren   geçici 17. maddenin uygulama süresi 31.12.2025'e uzatıldı.

Millî Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetlerindeki KDV istisnasının süresi ise 31.12.2023'e kadar uzatıldı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201117-1.htm

Kaynak: 17 Kasım 2020 Tarihli ve 31307 Sayılı Resmi Gazete

İndir