SİRKULER_19_700

08/11 2019

Sirkuler_19_700

Kısa Konu: Kayıtlı İhracatçı Sistemine (REX) başvuru

Konu:

Ekli yazıya göre;

Kayıtlı İhracatçı Sistemine (REX) başvuru ve statünün sona erdirilmesine ilişkin görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Bölge Müdürlüğünün 5 Kasım 2019 tarihli yazısı ile tüm bağlantı Gümrük Müdürlükleri yetkili kılındı.

Kaynak: İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

İndir