SİRKULER_20_189

24/03 2020

Sirkuler_20_189

Kısa Konu: Kayıt Belgesi referans kıymetinin yurt dışı giderlere eklendikten sonra dava konusu yapan geri verme talebinde bulunan firmaların İTKİB e bildirilmesi

Konu:

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün ekli yazısında ;

- kayda alma uygulaması kapsamında gümrük beyannamesinde yer alan bilgilerin, kayıt belgesinde yer alan bilgilerle aynı olması hususunda azami titizlik gösterilmesi, 

- kayıt belgesi kapsamında kıymet arttımı yapıp sonrasında mahkemeler nezdinde geri verme başvurusu yapan firma bilgilerinin, ilgili gümrük müdürlüklerince -ivedi bir şekilde- İTKİB' e iletilmesi, 

- yükümlüsünce idare aleyhine sonuçlanan davalar sonrası oluşan yeni kıymete uygun olacak şekilde yeni bir kayıt belgesi sunulmaması halinde ise 2016/09 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda işlem tatbik edilmesi gerektiği belirtilmektedir.


Kaynak: GGM

İndir