SİRKULER_21_341

03/05 2021

Sirkuler_21_341

Kısa Konu: Kayıt belgesi İthalatçı Bilgi Formunun yenilenmesi hk.

Konu:

Bilindiği üzere, ilgili İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'lerin hükümleri gereği kayıt belgesi düzenlenebilmesi için yeminli mali müşavir onaylı ithalatçı bilgi formunun kayıt merkezine ibrazı gerekmektedir.

Bu itibarla, bahse konu formların Tebliğlerde belirtilen formata uygun şekilde (cari yıl 2020 yılı verileri eklenerek ve YMM onaylı olarak) elektronik ortamda girişleri yapıldıktan sonra 31 Mayıs 2021 tarihine kadar kayıt merkezine elektronik ortamda iletilmesi gerekmektedir.

Yeminli Mali Müşavir onaylı İthalatçı Bilgi Formunu 1 Haziran 2021 tarihine kadar ibraz etmeyenlerin anılan tarihten itibaren kayıt belgesi başvuruları sistem tarafından değerlendirmeye alınamayacaktır.

Not: Yeminli mali müşavir onaylı ithalatçı bilgi formunu 01 Haziran 2021 tarihinden sonra ibraz eden ithalatçı firmalar için belgenin ibraz tarihinden itibaren kayıt belgesi düzenlenebilecektir.

2021 yılı İthalatçı Bilgi Formu eklidir.


Kaynak: İTKİB-E-Birlik

İndir