SİRKULER_20_875

21/11 2020

Sirkuler_20_875

Kısa Konu: Kauçuk Hortumlara İlişin Yeni Standart Yayınlandı

Konu:

TS EN ISO 2398 Kauçuk Hortumlar, Tekstil Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları – Özellikler Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: SGM – 2020/9) yayınlandı.

Tebliğ ile TS EN ISO 2398 (Ocak 2017) “Kauçuk Hortumlar, Tekstil Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları – Özellikler” standardının uyarlamasının uygulamaya konulmasına ilişkin hususlar belirleniyor (4009.41.00.90.00)

Standard, tip ve kategorisine bağlı olarak, -40°C ila +70°C arasında çalışma sıcaklığına sahip ve en yüksek çalışma basıncı 25 bar olan, basınçlı hava için kullanılan tekstil takviyeli kauçuk hortumların üç tipi, üç sınıfı ve iki kategorisi için gereklilikleri kapsıyor.

TS 745 EN ISO 2398 “Lastik Hortumlar-Bez Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları-Özellikler standardı iptal edilerek yürüklükten kaldırılmış oldu. Yerine TSE Teknik Kurulunun 9/1/2017 tarihli toplantısında adapte Türk standardı olarak kabul edilen ve yayımına karar verilen TS EN ISO 2398 (Ocak 2017) “Kauçuk Hortumlar, Tekstil Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları – Özellikler” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konuldu.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201120-5.htm

Kaynak: 20 Kasım 2020 Tarihli ve 31310 Sayılı Resmi Gazete

İndir