SİRKULER_19_697

08/11 2019

Sirkuler_19_697

Kısa Konu: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28)

Konu:

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin "Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti)" başlıklı bölümüne aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"Özel fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulan ve gümrük mevzuatı çerçevesinde tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı malların transit rejimi altında taşınarak başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılması ile birlikte özel fatura onaylanmış sayılır."

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191108-9.htm

Kaynak: 08 Kasım 2019 Tarihli ve 30942 Sayılı Resmi Gazete

İndir