Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Kocaeli Sanayi Odası iş birliği ile üç farklı alanda eğitimler gerçekleştirdik. İlki 24 Eylül' de  Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, ikincisi 30 Eylül tarihinde Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları eğitimi ve üçüncü olarak 22 Ekim tarihinde Dahilde&Hariçte İşleme Rejimi ve Yatırım Teşvik Mevzuatı konusu ile eğitim seminerlerimiz gerçekleştirilmiştir. Önemli başlıklarla, ilerleyen dönemlerde de seminerlerimiz gerçekleştirilmeye devam edecektir.