UGM bünyesinde, kamu çalışanları, yöneticileri ve toplum ile temas da olduğumuz her alanda ilişkilerimizi ulusal ve uluslararası mevzuatlara, kanun ve yönetmeliklere, iş etiklerine uygun ve şeffaf bir şekilde yürütebilmek ve davranış biçimleri hakkında eğitmek, yönlendirmek, karşılaştıkları sorunları değerlendirerek onlara rehberlik yapmak maksadıyla politika kitabında yazan Yasalara Uyarız, Yasal Sorumluluklarımız, Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız ilkeleri doğrultusunda kurulmuştur.