Sultan II. Bayezıd tarafından 1502 tarihinde dünyanın ilk standardı olarak bilinen, ürünlerin fiyatlandırıldığı, kalitenin devamlılığını sağlamak için gerekli cezaların bulunduğu Kanunname-i İhtisab-ı Bursa Fermanının yayınladığı Bursa’da, Kalite Birliği Yönetim Kurulu tarafından şirketimize kalite çalışmalarına ve ‘‘Milli Ses Ver’’ projesine vermiş olduğu desteklerden dolayı plaket takdim edildi. İlgili törende şirketimizi temsilen Teknik Düzenlemeler Koordinatörümüz Sn. Sabri HÜSREV ve Güney Marmara Bölge Müdürümüz Sn. Serdar SEVGİ yer aldı.