SİRKULER_21_164

22/02 2021

Sirkuler_21_164

Kısa Konu: Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler

Konu:

Kağıtsız ihracat beyanname uygulamasında  BİLGE Sisteminde, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde "Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar" kısmında taranarak sisteme yüklenecek belge beyan edildiği ancak bu belgelerin taranarak sisteme yüklenmemiş olması halinde beyannamenin blokesinin kaldırılmasına izin verilmemesi düzenlemesinin, doğrudan "çıkabilir" statüye gelen mavi ve yeşil hat kriterinde işlem gören ihracata ilişkin beyannamelerinde de uygulanabilmesi için BİLGE Sisteminde düzenleme yapıldığı daha önce bildirilmişti.

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün ekli yazısında yeniden yapılan değerlendirme sonucunda;

ilgili uygulamanın  onaylanmış kişi statü belgesi sahibi -firmalarca tescil edilerek mavi hat kriterinde işlem gören ihracat beyannamelerinde; BİLGE Sisteminde referans amaçlı olarak sistem tarafından istenen belgeler alanında yer alan belgelerden "Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar" kısmında beyan edilmiş olanların taranması şeklinde devreye alınacağı bildirilmektedir.

 Söz konusu düzenleme, BİLGE Sisteminde referans amaçlı olarak sistem tarafından istenen belgeler alanında yer alan ve beyannamenin belgeler bölümünde ekleneceği beyan edilen halihazırda kağıt ortamında bulunan belgeleri kapsamakta olup Tek Pencere Sisteminde yer alan belgeler (Öm. E-fatura) ile elektronik olarak düzenlenen belgelerin ve sistem tarafından referans amaçlı olarak istenmemiş olan belgelerin taranarak beyannameye eklenmesine gerek bulunmamaktadır. 

Bu çerçevede, BİLGE Sisteminde yapılmış olan düzenlemelerin Ankara Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirilecek pilot uygulamasının 01.03.2021 tarihine alınmasına karar verilmiş olup uygulamanın seyri takip edilerek 01.04.2021 tarihinde tüm gümrük müdürlüklerine yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 

Diğer taraftan sarı ve kırmızı hatta işlem gören diğer beyannamelere ilişkin olarak tarama işlemleri halihazırda olduğu gibi devam edecek olup "Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar" kısmında taranarak sisteme yüklenecek belge beyan edilmiş ancak bu belgelerin taranarak sisteme yüklenmemiş olması halinde beyannamenin blokesinin kaldırılmasına izin verilmeyecektir. Bu beyarınameler için de Tek Pencere Sisteminde yer alan belgeler ile elektronik olarak düzenlenen belgelerin taranarak beyannameye eklenmesine gerek bulunmamaktadır. 


Kaynak: GGM

İndir