11.04.2018 tarihinde şirketimiz Genel Merkez MHÜ konferans Salonu’nda Kadın Liderliği Gelişim Komitesi öncülüğünde Aydınlatma Buluşmaları kapsamında Yaşam Koçu, Hayat Tamircisi Sayın Dilek Mirza ÇELİK ‘’Yönetmek mi, Yönetilmek mi?’’ konusunu işlemek üzere misafirimiz oldu. 

Yönetmek istiyorsan, önce kendi hayatını yönetmelisin diyerek sözlerine başlayan Sayın ÇELİK, emir-kumanda etme, karar verme, yönlendirme gibi anlamlara gelebilen yönetme kavramının, genel olarak örgütün amaçları doğrultusunda personeli ve diğer kaynakları sevk ve idare etme olduğunu belirterek, kısa bir ifade ile de yönetmenin, insanların belirli bir amacı gerçekleştirmek için örgütlendirilmesi, hazırlanması ve yönetilmesi sanatıdır demişlerdir.

İyi bir yönetici olmanın bakmakla değil, görmekle ilgili olduğunun altını çizen Sayın ÇELİK, çevremizde olup bitenlerin farkında olmamız gerektiğini bunun için de iletişimin ve iletişim araçlarının nasıl kullanılacağına dikkat etmemiz gerektiğini bizlere aktarmışlardır. Kadınların; iletişim, insan ilişkileri, analitik, karar verme ve kavramsal becerilerinden dolayı başarılı yönetici vasıflarını taşıdıklarından bahseden Sayın Dilek Mirza ÇELİK, kadınların evlilik, çocuk, gibi konulardan dolayı geleceğe dönük kariyer planlamalarını yönetmekten ziyade yönetilmeye tercih ettiklerinin de altını çizdiler. Kadınlarımızın enerjisi, yaratıcılığı, yönetme kabiliyeti, çok yönlü ve birçok işi bir arada yapma becerisi olmasına rağmen hala yönetici pozisyonlarında çokça yer alamadıklarını da ilettiler.

Sayın Dilek Mirza ÇELİK, insanı yönetmek değil, insanı yönlendirmenin ne olduğunu öğrenmek lazım. İnsanı yönlendirmek için bireyin, kadının kendi altyapısını sağlamak kurması gerekir. Özgüveni olmayan bir insanın lider olması da pek mümkün görünmüyor.  Yöneticinin, bir idareci olmadığını aksine farkında olan, değişime (yeniye) açık olan, doğru hitap eden, plancı olan, kendini geliştiren iyi bir dinleyici ve gözlemci olduğundan bahsetmişlerdir.