Şirketimiz Ünsped Kadın Girişimciler Kurulu Temmuz ayı faaliyetleri içerisine almış olduğu "Çocuk İhmali ve İstismarı" konusunda çalışanlarından başlamak üzere bilinçlendirme çalışmalarına hız ve önem vermiştir. Son aylarda gözlemlenen çocuğa yönelik şiddet ve istismar olaylarından hareketle anne yada baba olan veya aday olan çalışanımıza çalışma yaşamından dolayı geride bıraktıkları çocuklarının emniyeti için yapılması gerekli çalışmaları anlatan Kurul Genel Sekreteri Hale Erdoğan Hanım tarafından hazırlanan sunum aktarılmıştır. Gerekli bilinçlenme sağlanana kadar bu çalışma sürdürülecektir.