SİRKULER_21_336

30/04 2021

Sirkuler_21_336

Kısa Konu: Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda değişiklik

Konu:

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun Kaçakçılık Suçları başlıklı 3 üncü maddesinin 12.fıkrasına  aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Akaryakıt yerine kullanılan diğer ürünler yönünden de bu fıkra uyarınca cezaya hükmolunur."

İlgili fıkranın güncel hali aşağıdaki gibidir.

"3/(12) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan izin alınmadan; akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî yağ, baz yağ, asfalt ve benzeri petrol ürünlerinden akaryakıt üreten veya bunları doğrudan akaryakıt yerine ikmal ederek üreten, satışa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Akaryakıt yerine kullanılan diğer ürünler yönünden de bu fıkra uyarınca cezaya hükmolunur."

7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


Kaynak: 30 Nisan 2021 Tarihli ve 31470 Sayılı Resmi Gazete

İndir