SİRKULER_21_419

07/06 2021

Sirkuler_21_419

Kısa Konu: Kaba yem ihracatının durdurulması (12.13 tarife pozisyonu)

Konu:

12.13 tarife pozisyonunda yer alan yem ve yem maddelerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hariç olmak üzere, ülkemizden çıkışına 03.06.2021 tarihinden itibaren izin verilmemesi konulu yazı   eklidir.

Yazıda;

2021 yılında bölgesel olarak yaşanan meteorolojik kuraklıktan dolayı, hayvan yetiştiricilerimizin kaba yem temininde sıkıntı yaşamaması için, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 1213 başlığı altında yer alan yem ve yem maddelerinin ihracatının, daha önceden ihracat ön izni alınmış olsa bile, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'ne ihracatı yapılacak yem ve yem maddeleri hariç olmak üzere, kısıtlanmasının uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Kaynak: Tarım Bakanlığı-Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

İndir