SİRKULER_21_520

15/07 2021

Sirkuler_21_520

Kısa Konu: Jel mürekkepli bilyalı kalemlere damping vergisi uygulanmasına karar verildi (9608.10.99.00.00 ve 9608.50.00.10.00 GTİP)

Konu:

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9608.10.10.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler” ile 9608.50.00.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “plastik maddelerden olanlar” ürününe yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucunda 9608.10.99.00.00 tarife pozisyonundaki eşyadan "yalnız plastik maddelerden olan jel mürekkepli bilyalı kalemler" de önlem kapsamına alındı. İlgili eşyanın 9608.50.00.10.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılan takımlar içerisinde bulunması durumunda da dampinge karşı önlem uygulanacak. Her iki durumda da dampinge karşı önlem adet başına  0,066 ABD Doları şeklinde uygulanacak.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/37)
Kaynak: 15 Temmuz 2021 Tarihli ve 31542 Sayılı Resmî Gazete

İndir