SİRKULER_21_256

25/03 2021

Sirkuler_21_256

Kısa Konu: İzinli Alıcı Sevk İşlemleri

Konu:

Gümrükler Genel Müdürlüğü, “İzinli Alıcı Sevk İşlemleri”  konulu ekli yazıyı yayımladı.

Buna göre izinli alıcı tesisine gelen eşyanın sahibinin YYS-I statüsünün olmaması halinde, eşyanın ithalat işlemleri izinli alıcı tesisinde yapılamayacak. Bu durumda, söz konusu eşyaya ilişkin varış haber etme ve boşaltma işlemlerinin ardından 29.06.2020 tarihli, "İzinli Alıcı İşlemleri" konulu 2020/13 sayılı Genelge eki  kılavuzun 3 üncü bölümünde yer alan "Yönetmeliğin 117’nci Maddesi Kapsamındaki Parsiyel İşlemler" başlığında belirtildiği şekilde işlemlere devam edilmesi gerekmekte olduğu bildirildi. Söz konusu sevk işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için izinli alıcı yetkisi sahibinin aynı zamanda izinli gönderici yetkisinin de bulunması gerekmekte.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nin 97’nci maddesi;

"(1) İzinli alıcı yetkisi kapsamında yalnızca 4/A maddesi uyarınca YYS-I statüsüne sahip yetkilendirilmiş yükümlülerin eşyasının işlemleri yapılabilir.

(2) İzinli alıcı yetkisi kapsamında eşya yurt dışından herhangi bir taşımacı aracılığıyla getirilebilir ancak transit işleminin sonlandırılmasına ilişkin tüm işlemler izinli alıcı tarafından 99 ‘ncu madde kapsamında yetkilendirilmiş olan tesislerinde gerçekleştirilir.

(3) İkinci fıkra uyarınca izinli alıcı tesisinde transit işlemleri sonlandırılan bir eşyanın ithalat işlemlerinin bulunduğu izinli alıcı tesisinde gerçekleştirilmeyecek olması halinde, eşyanın, i ithalat işlemleri gerçekleştirilmek üzere, ulusal transit rejimi kapsamında 91 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen taşıyıcılar aracılığıyla aşağıda sayılan yerlerden herhangi birine sevk edilmesi gerekir:

a) İzinli alıcının kendisine ait başka bir tesisi.

b) İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesisi.

c) Gümrük antreposu.

ç) 117’nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında belirlenmiş gümrük idaresi."

Kaynak: GGM

İndir