Şirket bünyesindeki çalışanlara verilecek olan yıllık ücretli izinlerin usul ve esaslarını belirlemek, şirket olarak çalışanımızın izin hakkına saygı duyduğumuzu ve hak edilen iznin cari yıl içerisinde mutlaka kullanılmasını teşvik etmek için bu kurul kurulmuştur.